Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!
nivo nivo nivo

Предстоящи събития

Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"


Обучение "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

23 Март 2019
Език: Български / Английски
30 Май - 9 Юни 2019
Език: Български
Преференциална цена при регистрация за обучението до 10-ти Май 2019
28 Юни 2019
Език: Български / Английски