Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!
nivo nivo nivo

Предстоящи събития

Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"


Обучение "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

7 Декември 2018
Език: Български / Английски
14 - 24 Февруари 2019
Език: Български
Преференциална цена при регистрация за обучението до 1-ви Февруари 2019
23 Март 2019
Език: Български / Английски