Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!
nivo nivo nivo

Предстоящи събития

Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

Еднодневен семинар "Пасивни сгради"

28 Юни 2019
Език: Български / Английски
29 Юни 2019
Език: Български