Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!
nivo nivo nivo

Предстоящи събития


Обучение "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

Еднодневен семинар "Пасивни сгради"

30 Май - 9 Юни 2019
Език: Български
Преференциална цена при регистрация за обучението до 10-ти Май 2019
28 Юни 2019
Език: Български / Английски
29 Юни 2019
Език: Български