Софтуер

“Пакета за планиране на Пасивни сгради” (РНРР)

“Пакета за планиране на Пасивни сгради” (РНРР) е главният инструмент при разработката и дизайна на  проекти по стандарта на Пасивната Къща. С помощта на РНРР софтуера, Вие може да бъдете сигурни, че проектираните от Вас сгради отговарят на изискванията на Пасивната Къща. РНРР е специализиран софтуер, който Ви позволява още на проектно ниво да заложите най-правилните характеристики, за да бъдат избегнати за в бъдеще евентуални проблеми с експлоатацията на сградата, като например прегряване на сградата и т.н. Това е един прекрасен продукт за всеки архитект или инженер, който работи в областта на нискоенергийното строителство и Пасивните Къщи.

Пакета за планиране на Пасивни сгради (PHPP) включва:

 • енергийни изчисления (вкл. R- или U-стойности)
 • спесификация на дизайна на прозорците
 • дизайн на вътрешната система за вентилация
 • определяне на топлинния товар
 • определяне на охлаждащия товар
 • прогнозиране на комфорта през лятото
 • определяне на отоплителната система и системата за топла вода (DHW)
 • изчисляване на помощното електричество, първичните енергийни нужди на неща като циркулационни помпи и т.н., както и предвиждане на емисиите на CO2
 • проверка на доказателствата за изчисляване на KfW и EnEV (Европа)
 • Климатични данни: Може да се избира от над 200 локации в Европа и Северна Америка. Възможно е да се използват и данни въведени от потребителя.
 • … и още много инструменти, полезни при проектирането на Пасивни къщи, например: инструмент за изчисляване на вътрешните топлинни товари, таблица с данни за основните фактори на енергия и т.н.
 • изчерпателен наръчник, ни помага не само да започнем работата си с РНРР, но и ни обръща внимание на важните теми, които трябва да бъдат разгледани при дизайна на Пасивните сгради.

 

Повече информация относно РНРР, можете да намерите тук

21245270 771026493083596 130997957 n

Поръчайте PHPP 9.6

€180 без ДДС

В момента предлагаме PHPP версия 9.6, която включва софтуер и печатно ръководство.

Ако имате PHPP версия 7 или 8, можете да закупите версия 9 на намалена цена за ъпгрейд. Ще трябва да предоставите регистрационния си номер PHPP по време на процеса на покупка.

Ако трябва да закупите няколко копия на PHPP, са налични многопотребителски лицензи, ако купувате 5, 10, 25 или повече лицензи. Моля, свържете се с нас по телефона за повече подробности.

В цената на софтуера е включена и безплатна доставка за България. За студенти и професионални преподаватели (само срещу предоставен документ) важат преференциални цени (150 Евро без ДДС)

РНРР 9 (2015) – най-новата версия на софтуера

Най – новата версия РНРР 9 (2015) вече е достъпна както на английски език, така и на български език.

В новата версия на софтуера са включени климатичните данни за всички климатични области в България, както и много нови таблици и функции като:

 • Верификация в съответствие с международните EnerPHit критерии за реновиране на сгради
 • Управление на различни дизайнерски варианти или реновационни етапи
 • Сертификация съгласно категориите на Пасивна Къща Classic, Plus и Premium
 • Сравнение на икономическата рентабилност между избраните варианти
 • Помощ при вкарването на входящите данни под формата на съобщения за грешки, предупреждения и проверки на правилните параметри
 • Разширени възможности за въвеждане на загуби от отопление и разпределение на топла вода
 • Съвместимост с плъгина designPH
PHPP9 Cover EN kleiner 1

Системни изисквания за използване на софтуера

PHPP е софтуер на основата на MS Excel във формат XLSX/xlsm. Системните изисквания са: Microsoft Windows XP (или по-висока версия) и Microsoft Excel 2007  (или по-висока версия). PHPP може да се използва и с настоящите версии на OpenOffice или LibreOffice, на Linux системи, както и на Macintosh компютри. Въпреки това, може да има ограничаване на функционалност на софтуера в зависимост от използваните платформи и тяхното програмиране.

designPH 2.0

designPH е плъгин за популярния 3D дизайн софтуер SketchUp, който дава бързи резултати чрез използването на автоматични анализи. Това предоставя гъвкавост на дизайнера, като същевременно дава надеждна обратна връзка за енергийните характеристики през етапите на проектиране, като постоянно дава информация и подобрява процеса на вземане на решения.

designPH служи за предварително определяне и мониторинг на потребната енергия за отопление. Плъгинът има възможност за импортиране на готови сертифицирани прозрачни и непрозрачни компоненти. Автоматично изчислява разстоянията на вертикалните и хоризонталните засенчващи елементи. В менюто за определяне на U-стойностите на компонентите има богат избор от готови сертифицирани системи, като разбира се е запазена възможността за ръчно въвеждане на произволни.

Въвеждането на данни в софтуера за изчисляване на енергийния баланс на една сграда РНРР досега беше една дълга и отегчителна работа, която носеше в себе си опасността от фатални пропуски и грешки, които вече могат да бъдат избегнати с designPH.

Работата с плъгина е приятна, лесна и забавна. Във всеки едни момент може да бъде проследено присъединяването на U-стойностите и граничните повърхности на съответните компоненти, което става с помощта на различно автоматично оцветяване, а неприсъединените такива автоматично се разпознават от софтуера и се присъединяват. Директното наблюдаване на резултата е от изключителна помощ при идейното оформяне на проекта, т.к. дава възможност за визуално проследяване на всички промени по обвивката и крайните резултати от това върху енергийния баланс на сградата. И всичко това се импортира в софтуера PHPP само с три кликания… После е необходимо само да се определи вентилационна система (ако се използва такава) и още няколко допълнителни параметъра и крайния резултат е готов. За по-малко от ден всеки може да види дали определен идеен проект може да стане пасивна сграда или най-малкото да разбере енергийния му баланс.

21208641 771026489750263 1067933189 n

Поръчайте designPH 2.0

€350 без ДДС

В момента продаваме designPH версия 2.0, която е съвместима с PHPP v9. При поръчката на designPH, трябва да предоставите своя PHPP регистрационнен номер, който ще Ви е също нужен при активирането на плъгина.

Ако сте закупили designPH версия 1.5 след 1 януари 2109 г., можете да поръчате ъпгрейд на софтуера намалена цена.

Нови функции на designPH 2.0

 • Нов анализ на засенчването, базиран на 3D проследяване на лъчите и модел на радиацията на Перес. Сложните сцени на засенчване могат да бъдат анализирани точно, както зимните, така и летните фактори на засенчване могат да бъдат експортирани в PHPP.
 • Новият раздел „Сравняване на резултатите“ позволява проследяването на ключовите резултати от анализа и сравняването им във времето с развитието на модела.
 • Присвояване на зададени от потребителя записи за топлинни мостове.
 • Допълнителни вентилационни въвеждания като вентилационна стратегия, избор на MVHR модул, резултат от тест за налягане и други.
 • Подобрено автоматично именуване и подреждане на прозорци и повърхности.
 • Подобрен потребителски интерфейс

 

Повече информация за плъгина можете да откриете на адрес: https://designph.org

step1 2 step4 HKM

Демо версия

Демо версия на новият плъгин designPH 2.0 можете да свалите от следния линк 

Брошура с подробна информация за новите функции на плъгина designPH 2.0

Съвместимост

В момента designPH 2.0 е съвместим с версии на SketchUp 2017, 2018 и 2019, както и с версия 9 на РНРР.

Съвместим е с версии на Windows 7, 8.1 и 10, както и с Mac OS X.

bim2PH

bim2PH е новият BIM инструмент, разработен от Института за Пасивни Къщи, който има за цел да позволи въвеждането на данни в 3D BIM софтуер и да трансферира информацията за изчислението на енергийния баланс и енергийно ефективния дизайн в Софтуера за проектиране на Пасивни Къщи (PHPP). Базиран на IFC формата, като формат за обмен на данни, платформата е разработена като независим интерфейс.

IFC файлът може да съхранява геометрични данни и свойства на обекти от различни области, включително ефективност, необходима за изчислението в РНРР. Чрез конвертиране на IFC файловете в import/export формата на РНРР, съответната информация за сградните модели ще бъде трансферирана от 3D моделите в bim2PH и в работните таблици на РНРР.

bim2PH понастоящем е съвместим с IFC2x3 и IFC4.

Силата на IFC формата е в неговата обща структура, независимо от различните BIM софтуери които се използват в практиката за създаване на сградни модели, въпреки че конверторът е оптимизиран за работа с всякакви BIM платформи. Основното предизвикателство е факта че нито една BIM платформа не предлага пълния набор от ефективни параметри, необходими за точното изчисляване на енергийния баланс, нито пък тези параметри са налични като IFC въвеждания в IFC файловете. По този начин, концепцията на конвертора bim2PH работи с шаблони на проекти от страна на BIM, с идеята да се включат липсващите енергийно ефективни свойства в сградните модели.

Тези шаблони на проекти могат да бъдат предоставени за 4 BIM инструмента:

 • Revit 2017
 • Archicad 20
 • Vectorworks 2018
 • Rhinoceros 6 + VisualARQ v.2.1.050

Работейки с IFC файлове, версията на софтуера не влияе върху крайния резултат. Тези РН шаблони могат да се прилагат към нови модели или съществуващи BIM модели.

bim2PH 300 300 literaturshop crop c0 5 0 5 510x510 1

Поръчайте bim2PH

€200 без ДДС

В момента продаваме designPH версия 2.0, която е съвместима с PHPP v9. При поръчката на designPH, трябва да предоставите своя PHPP регистрационнен номер, който ще Ви е също нужен при активирането на плъгина.

Ако сте закупили designPH версия 1.5 след 1 януари 2109 г., можете да поръчате ъпгрейд на софтуера намалена цена.

Експортиране на данни в РНРР

bim2PH конверторът може да идентифицира и да извлече следните параметри в Софтуера за планиране на Пасивни Къщи (PHPP):

 • Географска ширина, географска дължина и надморска височина (местоположение)
 • Геометрия на повърхността на сградата и сградната обвивка
 • Топлинни мостове
 • Геометрия на Прозорци/ Врати
 • Ориентация (на прозорци или стени/покриви)
 • Свойства на компонентите (U-стойности на повърхности или прозорци, радиационни свойства)
 • Засенчване
 • Съответната отопляема площ (TFA)
 • Вътрешни обеми
 • Проекти в южното полукълбо
BIM grafic ifc files 04

Демо версия

Демо версия на новият плъгин designPH 2.0 можете да свалите от следния линк 

Брошура с подробна информация за новите функции на плъгина designPH 2.0

Съвместимост

Конверторът е съвместив с Windows, и работи с РНРР в метрични и империални мерни единици. bim2PH понастоящем е съвместим с IFC2x3 и IFC4.