fbpx

Какво е Пасивна къща? Актуална информация към 2024 г.

В съвременния свят, в който енергийната ефективност е от основно значение, концепцията за Пасивната къща се откроява осезаемо. Но какво точно е Пасивна къща? В тази статия ще разгледаме:

 1. Защо светът се нуждае от стандарта „Пасивна къща“?
 2. Какво е Пасивна къща?
 3. Кратка история: откъде идва стандартът?
 4. Какви са основните ползи за собствениците, архитектите, строителите и инвеститорите?
 5. Кои са 5-те принципа при проектиране на Пасивна къща?
 6. Сертифициране на Пасивните сгради
 7. Примери за Пасивни сгради
 8. Как да станете акредитиран специалист в областта на Пасивното строителство

Звучи ли ви любопитно? Нека започваме…

Защо светът се нуждае от стандарта „Пасивна къща“?

 Сигурен съм, че вече знаете за глобалното затопляне и изменението на климата, така че ще премина направо към въпроса. 
Фигура 1 показва, че 17,5% от глобалните емисии на парникови газове се генерират от енергията използвана в сградите. Според нашите „световни данни“ тази стойност се увеличава само в световен мащаб. 
Emissions by sector E28093 pie charts 1302 1 1024x916 1
Фигура 1. Източник: Our World in Data, 2020
Ако увеличим мащаба, за да видим къде в сградния сектор се използва тази енергия, можем да видим, че по-голямата част отива за отопление и охлаждане на сградите – 65%  и 14% за подгряване на топла вода (Фигура 2). И тук възниква въпросът – можем ли да проектираме сгради по такъв начин, че потреблението на енергия да е много по-ниско и въпреки това да поддържаме комфортна среда на живот? ДА, ние можем и тук е мястото, където Пасивната къща се намесва. 
energy consumption households 2021 1 1024x386 1
Фигура 2. Източник: Eurostat, 2021

Какво е Пасивна къща?

Пасивната къща е стандарт, който постига до 90% процента по-малко енергия за отопление и охлаждане, което означава около 56% по-малко обща енергия за домакинството, като същевременно осигурява превъзходно качество на въздуха в помещенията, среда без замърсители, намаляване на шума и комфортни температури през цялата година.

Кратка история: откъде идва стандартът?

Концепцията за Пасивната къща (Passivhaus) възниква в Германия в края на 20 век, благодарение на сътрудничеството между д-р Волфганг Файст, физик, и Бо Адамсън, шведски професор. Те са имали за цел да създадат строителен стандарт, който значително намалява енергията, необходима за отопление и охлаждане, в отговор на опасенията за околната среда и петролните кризи от 70-те години на миналия век. Първият прототип на пасивна къща, построен в Дармщат, Германия, през 1991 г. демонстрира, че поддържането на комфортен вътрешен климат с минимална консумация на енергия е възможно. Това е постигнато чрез много добра изолация, оптимизирани топлинни мостове, въздухоплътна конструкция, прозорци с висока производителност и вентилационна система с възстановяване на топлината. Успехът на сградата доведе до създаването на Passivhaus Institut през 1996 г., популяризирайки този стандарт в световен мащаб и повлиявайки на строителните практики.

IMG 20230309 140746 1024x809 1
Светлин и Антон пред първата пасивна къща в Дармщат, Германия

Какви са основните ползи за собствениците, архитектите, строителите и инвеститорите?

Собственици

 • Здравословна жизнена среда: EPA (Агенция за защита на околната среда) е изчислила, че прекарваме почти 90% от живота си на закрито, така че е от съществено значение сградите да предлагат добри условия за живот. Пасивните къщи с техните модерни вентилационни системи са доказали, че осигуряват изключителна здравословна среда. Тези сгради осигуряват богат на кислород въздух без замърсители, влага или опасна плесен. Те също така значително намаляват прахта, подобрявайки качеството на въздуха, който дишаме.
 • Достъпност: Пасивните къщи са рентабилни, защото осигуряват много ниски месечни сметки, бързо изплащане на инвестицията и ниски разходи за поддръжка. Според Института за Пасивни къщи в Германия, изграждането на пасивна къща обикновено струва само 5-10% повече в сравнение с една обикновена къща. Тази първоначална цена бързо се компенсира от драстично по-ниските сметки за комунални услуги, с период на изплащане от около 5-7 години. Освен това стандартът изисква по-малко поддръжка на механични системи, което допълнително намалява дългосрочните разходи, което прави пасивните къщи логично и рентабилно решение.
 • Комфорт: Едно от големите предимства на пасивните сгради! Познавате ли усещането, когато краката ви замръзват от студения под или когато седите близо до прозореца и усещате вятъра, идващ от него, или трябва постоянно да настройвате нагревателите, за да съответстват на външните температури? Напротив, в Пасивните къщи винаги имате постоянна стайна температура без течения.
 • Намаляване на шума: Пасивните къщи драстично намаляват нивата на шума, които иначе причиняват смущения в съня ви, както и здравословни проблеми. Представете си: без шумни съседи, трафик, строителни или градски шумове. Звучи фантастично, нали?
 • Околна среда без „диви животни“: Поради добрата въздухоплътност на Пасивните къщи, влизането на мишки, паяци или всякакви буболечки е мисията невъзможна. Така че вие решавате кой да влезе в къщата сега! 

Архитекти

 • Инвестиция в бъдещето: В допълнение към интереса от страна на собствениците на жилища и инвеститорите към Пасивната къща, правителствата също показват значителен интерес към този стандарт поради неговата ефективност за драстично намаляване на емисиите на CO2. Много държави, включително тези в ЕС, Канада, Австралия и САЩ, са си поставили амбициозни цели за енергийна ефективност на сградите. Стандартът Пасивна къща, със своите строги изисквания, напълно отговаря на тези местни регулации. След като се запознаете със стандарта Пасивна къща, вие ще бъдете добре подготвени да посрещнете бъдещите изисквания на собствениците на жилища, инвеститорите и правителствените организации.
 • Навлизане в нишов бранш / пазар:  Въпреки че броят на сертифицираните дизайнери на пасивни сгради нараства бързо, в много страни все още е сравнително „екзотично“ да си професионалист в тази област. Предвид значителните възможности, които това допълнително умение може да предложи, вие получавате перспективата да станете „нишов“ експерт в област, където има голямо търсене на знания в областта на енергийната ефективност.
 • Умения, лесни за придобиване: Пасивната къща е изключително подробен и изчерпателен стандарт. Ние предлагаме на българския пазар задълбочен курс с успех от над 98%, подготвяйки участниците за проектиране на пасивни сгради и придобиване на необходимите знания за полагане на изпита за сертификат, успешното взимане на който гарантира, че специалиста е с необходимите знания и умения в областта на Пасивните сгради. Много участници, дори и тези без предварителни познания в областта, са завършили успешно курса и сега имат знанията и уменията да проектират пасивни сгради.

Строители

 • Сгради с по-високо качество: Пасивните сгради се асоциират с по-висококачествени материали и внимание към детайла, което прави крайния резултат с много високо качество. Добавянето на това към вашето портфолио ще бъде начин да привлечете бъдещи потенциални клиенти.
 • Бъдещи възможности: Много хора обмислят изграждането на сгради съобразени със стандарта „Пасивна къща“, мотивирани от многобройните предимства, които предлага той, или от изискванията на местната политика за енергийна ефективност. Броят на дизайнерите на пасивни къщи нараства бързо, но все още има огромен недостиг на квалифицирани строители, които могат да реализират проектите на архитектите. Следователно, след като се запознаете със стандарта за строителство на пасивни къщи, вие може да разширите своето портфолио, като се позиционирате така, че да посрещнете нарастващото търсене на енергийно ефективни сгради.

Инвеститори

 • По-висока стойност на имота:

  Инвестирането в енергийно ефективни мерки може значително да увеличи стойността на имота, което го значително по-привлекателен. Пасивните сгради са известни със своята изключителна енергийна ефективност, водеща до много по-ниски разходи за комунални услуги, което е основно предимство пред стандартните сгради. Превъзходният комфорт, качеството на въздуха и издръжливостта,  допълнително повишават тяхната привлекателност. Имотите, които отговарят на тези високи стандарти, са все по-търсени, като често пазарните и наемните им цени са по-високи. Освен това пасивните сгради обикновено изискват по-ниски разходи за поддръжка и експлоатация във времето, което допринася за по-висока възвръщаемост на инвестицията. Много правителства, предлагат стимули за енергийно ефективно строителство, и по този начин първоначалната инвестиция може да бъде допълнително компенсирана, което ги прави интелигентен, надежден избор за инвеститорите.

 • По-висока заетост:

  Предоставянето на наемателите на по-високо качество, насърчава по-дългите престои, което води до по-малко текучество на наематели и намаляване на свободните места.

Кои са 5-те принципа при проектиране на Пасивна къща?

За да постигне всички тези предимства, архитектът/консултантът трябва да следва следните принципи на проектиране:

1. Много добра  изолация

Цялостното изолиране на външната обвивка на сградата включва осигуряване на един непрекъснат изолационен слой около външните стени, покрива и подовите плочи. За да се постигне това, изолацията трябва да има ниска U-стойност, която се измерва във ватове на квадратен метър за келвин (W/m²K) и определя колко топлина се губи през елемента. Колкото по-ниска е U-стойността, толкова по-добра е изолацията. Имайте предвид, че дебелината на изолацията ще зависи от използваните материали, както и от размера и местоположението на проекта.

2. Дизайн без топлинни мостове

Топлинните мостове са слабите места в изолационния слой, например ако той е прекъснат или през него преминава друг материал. За да се гарантира, че няма изтичане на топлина, топлинните мостове трябва да бъдат оптимизирани за постигане на възможно най-ниска psi-стойност (измерена във W/(mK)).

3. Въздухоплътност

Около топлинната обвивка на сградата трябва да има един непрекъснат въздухоплътен слой. Този слой трябва да е от по-горещата и влажна страна на сградата. За студен климат въздухоплътния слой трябва да е отвътре, а за горещ и влажен климат трябва да е отвън.

4. Прозорци с висока производителност

Това са прозорци, които максимизират енергията, която получаваме от слънцето, като същевременно минимизират топлинните загуби. За тази цел U- и g-стойностите на прозорците трябва да бъдат оптимизирани в зависимост от размера, местоположението и ориентацията на проекта.

5. Вентилационна система

Прилагането на първите 4 принципа при проектирането ще доведе до много добре изолирана сграда. Тогава „проблемът“ ще бъде, че ни липсва приток на чист и свеж въздух. Отварянето на прозорците няма да е добро решение, тъй като ще създаде големи загуби на топлина. Решението е да се включи механична вентилационна система с възстановяване на топлината. Тези системи транспортират вътрешния въздух навън и същевременно предават топлината от вътрешния въздух към входящия въздушен поток. По този начин получаваме постоянен приток на чист въздух, липса на топлинни загуби и висококачествена филтрация. Този тип вентилационна система има коефициент на ефективност на оползотворяване на топлина от поне 75%.

Направихме видеоклип, в който са обяснени 5-те принципа на дизайна.

Можете да го гледате тук:

Сертифициране на Пасивните сгради

Всяка сграда, която отговаря на критериите за Пасивна къща, може да бъде сертифицирана. За тази цел в проекта трябва да бъде включен (ако е възможно на най-ранен етап) Сертификатор на Пасивни сгради.

След това сертификаторът: ще провери двойно всички файлове и изчисления от самото начало, ще подпомогне процеса на вземане на решения, ще се увери, че ако сградата е построена, както е проектирана ще работи по начина, който показва енергийният модел.

Сертифицирането не е задължително ВЪПРЕКИ това, то гарантира постигането на стандарта, като гарантира на клиентите че ще получат всички свързани ползи от него и потвърждава стойността на тяхната инвестиция, като същевременно управлява ефективно разходите.

Ако имате проект, който искате да сертифицирате, можете да се свържете с нас тук.

Примери за Пасивни сгради

Всяка сграда може да бъде пасивна. Въпреки името, концепцията не се ограничава до къщи. Има многобройни примери за прилагане на принципите на пасивната къща при нови конструкции и реконструкции на еднофамилни къщи, небостъргачи („Curv“ вляво), хотели (хотел Marcel вдясно), училища и др.

brivia project curv 1
Снимка: Common Ground Studios
Passive House Hotel Marcel e1717750999652
Снимка: Seamus Payne

Как да станете акредитиран специалист в областта на Пасивното строителство

Има два начина да станете дизайнер или консултант на пасивни сгради:

 • Чрез създаване на енергиен модел в PHPP: Чрез създаването на енергиен модел с PHPP на пасивна сграда, която се сертифицира, вие също можете да получите сертификат.

 • Чрез полагане на изпит за сертификат: Изпитите се организират от Института за Пасивни къщи и акредитирани обучители, като Пасивна Къща България. Повече за изпита можете да намерите тук.

За да се подготвите за изпита и да започнете да проектирате пасивни сгради, препоръчваме първо да преминете през обучението ни за дизайнери/консултанти на Пасивни сгради. Ще откриете изчерпателни подробности за съдържанието на модулите, график и допълнителни подробности в тази връзка.

Споделете този пост

Абонирайте се за нашия бюлетин

Бъдете в течение с последните новини за стандарта за Пасивните сгради, за разработвани проекти, предстоящи събития и курсове.

Имате въпроси? Свържете се с нас.

+359 889 436031

Имате въпроси? Свържете се с нас.

Пасивна Къща България ЕООД

Адрес:
бул. Христо Ботев 112
1202 София, България

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.